?

Log in

No account? Create an account

Горе луковое

Катедра


1st
12:32 pm: В этот день непогожий почему я веселый такой  61 comments
02:18 pm: Ваєнна лінгвістика, або Марсільєза  79 comments
2nd
01:00 pm: Рапунцель дригом, або Кохане гроно  22 comments
03:12 pm: Сон порося, або Скатіна-медіціна  27 comments
09:49 pm: AD&D (ноурід)  16 comments
3rd
12:46 pm: Сімсот метрів дроту, або Проблема із танка  22 comments
03:21 pm: Кіно за войну, або Лєнін Ріффеншталь  41 comments
4th
02:09 pm: Камєндант, або Кансерви смерті  20 comments
05:14 pm: Гармонія, або Де ця кнопька  22 comments
5th
03:09 pm: Шо ви робите увечері, або Паніческій  48 comments
6th
01:45 pm: Нам помніцца варонє, або Йолка  12 comments
7th
03:13 pm: Он сказав паєхалі, або Стаять, я сказав  10 comments
8th
03:10 pm: Страшна казка, або Пападанці  49 comments
16th
07:49 pm: Слепое пятно (шортрид)  74 comments
17th
03:03 pm: Четырнадцать пенни, або Скорбь кшаттры  51 comments
07:47 pm: Четырнадцать пенни, або Гектор в шапочке (пострид)  113 comments
18th
01:10 pm: Популярна екологія, або Все про крєвєток (парт оне)  14 comments
06:27 pm: Популярна екологія, або Все про крєвєток (парт тво)  17 comments
19th
07:03 pm: Нє скучай, покопай, або Маленькі радощі на вайнє (парт оне)  20 comments
11:16 pm: Батлеріанська пічка, або Дари Тлейлаксу  16 comments
20th
03:59 pm: Не скучай, покопай, або Як треба одівацця (парт тво)  31 comments
09:06 pm: Язык чтобы думать (шортрид)  79 comments
11:17 pm: Страшне кіно, або Прєдложеніє, від якого...  15 comments
21st
02:11 pm: ЛОМом по голове, або Пророки и проповедники  33 comments
22nd
03:52 pm: Три очка, або Из какого сора  209 comments
23rd
03:05 pm: Обещания и намерения, або Зачем же взяли вы мужское платье?  49 comments
25th
08:18 pm: Утки-голуби, або Кого кормишь - с тем и фоткайся  25 comments
26th
12:58 pm: Три зернышка в день, або Подземные горизонты  37 comments
27th
04:45 pm: Плохо, но надо, або Военное для гражданских  59 comments
28th
03:16 pm: Херченское сражение (ноурид)  110 comments
06:55 pm: Будем мерить, або Три правила принцессы  45 comments